| NA STIAHNUTIE

Manuál pre prácu s tlačou tu k stiahnutiu

 

Typy zmlúv resp. forma spolupráce

„Zmluva A“ – Zmluva o dodávke a odbere periodickej a neperiodickej tlače – s remitendou –  odberateľ pristupuje k programu spolupráce OPTIMAL v zmysle VOP

Nová zmluva typu A platná od 1.1.2015 tu k stiahnutiu

„Zmluva B“ – Zmluva o dodávke a odbere periodickej a neperiodickej tlače – bez remitendy – odberateľ nepristupuje k programu spolupráce OPTIMAL v zmysle VOP

Nová zmluva typu B platná od 1.1.2015 tu k stiahnutiu

 

Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.
Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.01.2015

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov k stiahnutiu

Zmluva o odbere tovaru stiahnutiu

Zoznam predajných bodov TABAK – PRESS / MEDIAPRESS Bratislava, spol.s r.o. stiahnutiu