| KONTAKTY

MEDIAPRESS Bratislava, spol.s r.o.
Stará Vajnorská. 9
831 04 Bratislava
IČO: 313 844 21
IČ DPH: SK 2020354006
registrácia: OR OS Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 7982/B
Bankové spojenie
Tatra banka – IBAN: SK3211000000002627250360
VÚB banka – IBAN: SK1402000000000233148022
Vedenie firmy
Mgr. Josef Hloušek, M.B.A.
riaditeľ spoločnosti
02 4989 3412 hlousek@mediapress.sk
     
Martina Bittová
sekretariát
02 4989 3412 bittova@mediapress.sk
     
Ekonomické oddelenie
Slávka Kánová
ekonóm
02 4989 3418  kanova@mediapress.sk

Ing. Zuzana Hegedušová
personálne oddelenie

02 4989 3417


hegedusova@mediapress.sk
     
Oddelenie skladov    
Božena Mikulášová
doplnkový tovar
02 4989 3433 mikulasova@mediapress.sk
Miroslav Bachratý
doplnkový tovar
 0903 702 089  mbachraty@mediapress.sk
Distribúcia tlače
Andrea Jankelová
distribútor
02 4989 3421
0903 893 306
jankelova@mediapress.sk
Bc. Michaela Jankelová
distribútor
02 4989 3422 mjankelova@mediapress.sk
     
Remitenda MEDIAPRINT -KAPA

  www.mediakapa.sk
Výpočtové oddelenie
Andrej Virág
IT systémový administrátor
0903 773 922 virag@mediapress.sk
Maloobchod
Augustín Bachratý
vedúci maloobchodnej siete
0903 252 875 bachraty@mediapress.sk
Silvia Jeníčková
vedúci maloobchodnej siete
0903 239 243 jenickova@mediapress.sk
Iveta Horvathová
vedúci maloobchodnej siete
0903 708 478 horvathova@mediapress.sk
Ing. Mária Ftáčková
vedúci maloobchodnej siete
02 4989 3419
0911 710 316
ftackova@mediapress.sk
Mgr. Ján Vrablic
vedúci maloobchodnej siete
0918 729 846 vrablic@mediapress.sk
Miroslav Bachratý
vedúci maloobchodnej siete
0903 702 089 mbachraty@mediapress.sk
     
Marián Kohút
marketing
0903 412 382 kohut@mediapress.sk
     
Milena Koberčíková
inventúrnička

Nikola Padušnáková
inventúrnička

02 4989 3435
0911 750 081
kobercikova@mediapress.sk

padusnakova@mediapress.sk

 

Veľkoobchod cigariet a doplnkového tovaru zabezpečuje GG Tabak a.s. 

gg_tabak