| KONTAKTY

MEDIAPRESS Bratislava, spol.s r.o.
Stará Vajnorská. 9
831 04 Bratislava
IČO: 313 844 21
IČ DPH: SK 2020354006
registrácia: OR OS Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 7982/B
Bankové spojenie
Tatra banka – IBAN: SK3211000000002627250360
VÚB banka – IBAN: SK1402000000000233148022
Vedenie firmy
Mgr. Josef Hloušek, M.B.A.
riaditeľ spoločnosti
02 4989 3412

hlousek@mediapress.sk
Mgr. Bugár Pavol
zástupca riaditeľa
02 4989 3412
02 4989 3417
0903 704 629
bugar@mediapress.sk
Bittová Martina
sekretariát
02 4989 3412 bittova@mediapress.sk
     
Ekonomické oddelenie
Kánová Slávka
ekonóm
02 4989 3418  kanova@mediapress.sk

Knollmayerová Mária
personálne oddelenie

Hegedušová Zuzana , Ing.
personálne oddelenie

02 4989 3419

02 4989 3417

knollmayerova@mediapress.sk

hegedusova@mediapress.sk

Konrádová Darina
pokladňa
  konradova@mediapress.sk
Oddelenie skladov    
Mikulášová Božena
doplnkový tovar
02 4989 3433 mikulasova@mediapress.sk
Silvia Stahlová
doplnkový tovar
02 4989 3433 stahlova@mediapress.sk
Distribúcia tlače
Paldanová Vlasta
distribútor
02 4989 3420
0905 399 151
paldanova@mediapress.sk
Jankelová Andrea
distribútor
02 4989 3421
0908 248 371
jankelova@mediapress.sk
Jankelová Michaela
distribútor
02 4989 3422 mjankelova@mediapress.sk
Remitenda MEDIAPRINT -KAPA   www.mediakapa.sk
Výpočtové oddelenie
Virág Andrej
systémový administrátor
0903 773 922 virag@mediapress.sk
Maloobchod
Fröhlich Martin
vedúci maloobchodnej siete
0903 239 243 frohlich@mediapress.sk
Bachratý Augustín
vedúci maloobchodnej siete
0903 252 875 bachraty@mediapress.sk
Horvathová Iveta
vedúci maloobchodnej siete
0903 708 478 horvathova@mediapress.sk
Ftáčková Mária
vedúci maloobchodnej siete
0911 710 316 ftackova@mediapress.sk
Ján Vrablic
vedúci maloobchodnej siete
0918 729 846 vrablic@mediapress.sk
Miroslav Bachratý
vedúci maloobchodnej siete
0903 702 089 mbachraty@mediapress.sk
Monika Schwarzová
vedúci maloobchodnej siete
0903 279 025 schwarzova@mediapress.sk
Marián Kohút
marketing
0903 412 382 kohut@mediapress.sk
Fülopová Zita
inventúrnička
02 4989 3435
0914 194 093
fulopova@mediapress.sk
Milena Koberčíková
inventúrnička

Nikola Padušnáková
inventúrnička

0911 750 081

kobercikova@mediapress.sk

padusnakova@mediapress.sk

 

Veľkoobchod cigariet a doplnkového tovaru zabezpečuje GG Tabak a.s. 

gg_tabak